GDPR – hantering av register 

Omfattning:

Orsa Hornberga Gård är ett företag inom event-, krog- och besöksnäringen. Företaget utgår från Orsa och ägs drivs av Hasse Johansson, Kalle Moraeus & Maria Spring. För att ha kunna bedriva verksamhet i företaget behövs ett kundregister där viss personinformation finns. Dessa uppgifter sträcker sig till främst namn/företagsnamn, mailadress och telefonnummer. Register finns också på fakturaadresser på de företag och privatpersoner som önskar betala via faktura. Kontaktpersoner hos kunderna är de som har en officiell företrädarroll i företagen eller där annan kontaktperson anvisats av företaget. 

Policy

Orsa Hornberga Gårdsregister med personinformation ska enbart innehålla sådan information som kan underlätta kontakt med och mellan företagen/privatpersoner eller underlätta kompetensmässigt samarbete (företag, namn, telefonnummer, besöksadress, mailadress och befattning/tjänst/kompetens).

Orsa Hornberga Gård ska eftersträva att ha så få register som möjligt och inga register annat än arbetskopior för aktuella projekt/aktiviteter/gäster. Rättning och uppdatering ska ske löpande men ses över minst en gång per år. Borttagning av information ska utan fördröjning ske vid dessa tillfällen så snart som kontaktuppgifterna inte längre är relevanta. 

Orsa Hornberga Gårdsregister får inte lämnas till tredje part. Den får endast användas av företaget själv. Utsedd ansvarig är Maria Spring. Frågor om register och begäran om borttagning från register skickas orsahornbergagard@gmail.com .

Orsa Hornberga Gård AB har följande register: 

  • Register över utställare på de mässor och event som företaget arrangerar. Omfattar företagsnamn och utsedd kontaktperson inkl mail och telefonnummer. 

  • Utställarförteckningar på hemsidan för respektive event (innehåller ingen personinformation utan länkar till respektive utställares hemsida). 

  • Sändlista för information till nuvarande och potentiella kunder samt andra intressenter (detta sker dock endast när samtycke har medgetts av kunden/den potentiella kunden via telefonkontakt). Innehåller namn, företag, mailadress och telefonnummer. 

  • Register över potentiella kunder, alltså företag vi ämnar kontakta för ett eventuellt deltagande. Innefattar endast företagsnamn innan kontakt är tagen och sedan kontaktuppgifter till den vi hänvisats att föra en dialog med.

  • Lokala tillfälliga register som stödjer projekt och samarbeten inom speciella områden. 

  • Gästlistan för besökande turister samt matgäster innefattar utöver datum och boendeform alternativt mattid, personliga uppgifter som namn, tel och/eller mail. Dessa register raderas kontinuerligt. 
     

Förutsättningar och regler för registren:
I och med bokning av monter på Orsa Hornberga Gårds event medges medverkan i våra utställarregister.
I samband med bokning av boende eller bordsbokning medges att finnas i vår gästlista med namn och kontaktuppgifter.
Information om vår policy finns på hemsidan samt bifogas i mailutskick.